Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.12.2018 - kl.11.00

Til:9.12.2018 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: P. E. Brodal
Organist: J. Fevang
Prekentekst: Joh 16,21-24
Offerformål: Amnesty
Merknader: Høymesse med konfirmantene på menneskerettighetssøndagen: Fake news or good news?
Fokus på ytringsfrihet. Kateket Sol T. Vråle. Ofring til Amnesty.
Nattverd
Dåp