Høymesse på menneskerettighetssøndagen Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Per Erik Karlsson Brodal
Organist: Beate Strømme Fevang
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Amnesty
Merknader: Konfirmantene deltar
Nattverd
Dåp