Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22.s.i tr.tiden
Liturg: K. I. Berger
Organist: B. S. Fevang
Prekentekst: Luk 10,25-37
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd
Dåp