Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.8.2019 - kl.11.00

Til:18.8.2019 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden
Liturg: L. Skagestad
Organist: Beate Strømme Fevang
Prekentekst: Mark 11,25-26
Offerformål: Buskerud søndagsskolekrets
Merknader: Sunniva Fevang, sang. Markering av søndagsskolen 100 år. Søndagsskolekonsulent Ragnhild Ljøkjel Knotten deltar i høymessen.
Nattverd
Dåp