Kyndelsmesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.2.2020 - kl.11.00

Til:2.2.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kyndelsmesse
Liturg: P. E. Brodal
Organist: B. S. Fevang
Prekentekst: Luk 2,22-40
Offerformål: Ad fontes
Merknader: Røkelse. Ta gjerne med lys du ønsker å få velsignet. Søndagsskole. Kateket Sol Trogstad Vråle. Frimurerne deltar. Kirkekaffe i Frimurerlogen etter messen.
Nattverd
Dåp