Publikumsinformasjon smittevern

Nasjonale myndigheter og Drammen kommune har regler og anbefalinger som legger føringer for det som skjer i Bragernes menighet. Det er nå åpnet for gudstjenester og konserter/arrangementer med opp til 100 personer tilstede. Fritidsaktiviteter for voksne (over 20 år) er fortsatt stengt.

(Oppdatert 24.02.2021)

Her finner du oppdatert informasjon om hvilke smittevernregler som gjelder for gudstjenester, konserter og andre arrangementer i Bragernes kirke og utleie av Bragernes menighetshus.

NB! Det kan komme endringer på kort varsel. Vi følger de til enhver tid gjeldende smittevernregler gitt av nasjonale, lokale og kirkelige myndigheter.

Endring fra tidligere smittevernregler
Den største endringen denne gangen er det nye kravet om «faste, tilviste plasser». I følge Helsedirektoratet innebærer dette kravet:

 • «Fast» betyr at deltakerne skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende (f.eks. til dåp, nattverd osv.).
 • «Plass» betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. Arrangøren har ansvar for at stoler ikke flyttes nærmere enn en meter, og at benker o.l. markeres med nødvendig avstand mellom sitteplassene. Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt-kontakt unngås. Ståplasser faller utenfor begrepet.
 • «Tilvist» betyr at plassene enten er nummererte eller at verter/vakter henviser deltakerne til nærmere bestemte plasser.

Dersom et arrangement gjennomføres med faste, tilviste plasser, kan det være maksimalt 100 deltakere til stede. Medvirkende kommer i tillegg. Alle til stede skal kunne holde en meters avstand. Det anbefales 2 meters avstand ved innendørs allsang. Avstand måles skulder til skulder i alle retninger.

Et arrangement uten faste, tilviste plasser, har grense på maksimalt 10 personer i tillegg til medvirkende. 

Gudstjenester
Fra 23. februar 2021 er det åpnet igjen for opp til 100 personer, i tillegg til medvirkende, ved gudstjenester i Bragernes kirke. 

Det er mulig å forhåndspåmelde seg for den aktuelle gudstjenesten på hjemmesiden og på 32 98 91 00. Det er også mulig å registrere seg ved ankomst. Deretter vises man til en ledig plass. Denne plassen beholdes under hele gudstjenesten, med unntak av nødvendige toalettbesøk og liknende (eks. dåp og nattverd). Det skal være minst 2 meter mellom hver person (pga. salmesang), bortsett fra de som tilhører samme husstand. Munnbind benyttes på vei inn og ut av kirken og dersom man ikke kan holde minst en meter avstand.

Nattverden deles ut ved at de som kommer frem tar med seg en særkalk. Utdeler legger brødet i særkalken. Den som kommer frem tar opp brødet og spiser. Deretter heller den andre utdeleren vin i kalken. Brukte særkalker settes på et eget brett, som er tydelig merket. Det holdes god avstand frem til utdelingen og det tas frem noen benker av gangen.

Konserter og andre arrangementer
Det er også åpnet for konserter og andre arrangementer med opp til 100 personer. 

Det er mulig å forhåndspåmelde seg for menighetens egne konserter/arrangementer på hjemmesiden og på 32 98 91 00. Det er også mulig å registrere seg ved ankomst. Deretter vises man til en ledig plass. Denne plassen beholdes under hele gudstjenesten, med unntak av nødvendige toalettbesøk. Det skal være minst 1 meter mellom hver person, bortsett fra de som tilhører samme husstand. Munnbind benyttes på vei inn og ut av kirken og dersom man ikke kan holde minst en meter avstand.

Ved eksterne konserter har konsertarrangøren ansvar for registrering og oppbevaring navnelister, samt at folk tilvises plasser og at nødvendig avstand og øvrige smittevernregler overholdes.

Begravelser/bisettelser
Begravelser og bisettelser gjennomføres med maksimalt 100 personer tilstede (færre dersom størrelsen på rommet tilsier at det ikke kan holdes nok avstand). Ved utbæring av kiste benyttes munnbind, dersom ikke alle som bærer tilhører samme husstand. Salmebøker eller program legges ut på plasser som kan benyttes, slik at det sikres minimum 1 meter mellom hver person.

Dåp
Det er mulighet for gjennomfløring av egne dåpsgudstjenester i Bragernes kirke de fleste søndager kl. 12.30.

Det kan være opp til 100 personer tilstede i tillegg til medvirkende. Det gjennomføres forhåndsregistrering av navn og kontaktinformasjon for dåpsfamilier og -gjester.

Ved ankomst krysses det av for oppmøte. Deretter vises man til en ledig plass. Denne plassen beholdes under hele gudstjenesten, med unntak av nødvendige toalettbesøk og liknende (eks. dåp og nattverd). Det skal være minst 2 meter mellom hver person (pga. salmesang), bortsett fra de som tilhører samme husstand. Munnbind benyttes på vei inn og ut av kirken og dersom man ikke kan holde minst en meter avstand.

Konfirmasjoner
Her gjelder de samme smittevernreglene som ved gudstjenester. På grunn av den usikre situasjonen pandemien har satt oss i, tilbyr vi konfirmantene og deres familier i 2021 å velge mellom å konfirmasjon 8. og 9. mai 2021 (slik det opprinnelig var planlagt) eller 4. og 5. september 2021. Konfirmantene og deres familier har fått egen informasjon om dette.

Vielser
Det kan være opp til 100 personer tilstede i tillegg til medvirkende. Det gjennomføres forhåndsregistrering av navn og kontaktinformasjon for de som skal delta i vielsen.

Ved ankomst krysses det av for oppmøte. Deretter vises man til en ledig plass. Denne plassen beholdes under hele vielsen, med unntak av nødvendige toalettbesøk og liknende (eks. dåp og nattverd). Det skal være minst 2 meter mellom hver person (pga. salmesang), bortsett fra de som tilhører samme husstand. Munnbind benyttes på vei inn og ut av kirken og dersom man ikke kan holde minst en meter avstand.

Åpen kirke
Kirken kan holdes åpen, men det vil være en maksgrense på hvor mange som kan være inne i kirken av gangen. Alle skal holde minst to meter avstand. Ansatte/kirkeverter kommer i tillegg.

Samtaler og soknebud (nattverd)
Det legges til rette for samtaler og soknebud (nattverd) innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Ta kontakt for å gjøre avtale. Trykk her for kontaktinformasjon. Du kan også ringe kirkekontoret i Drammen på tlf. 32 98 91 00, så vil de formidle kontakt.

Barne- og ungdomsaktiviteter for barn og unge opp til 19 år åpnes igjen. Det er derimot ikke åpnet for aktiviteter der foreldre deltar sammen med sine barn (eks. babysang o.l.).

Utleie av Bragernes menighethus:
Utleie av Bragernes menighetshus vil være noe begrenset i den perioden vi er inne i. For arrangementer gjelder de samme regler som "konserter og andre arrangementer" over. Leietaker er ansvarlig arrangør og har ansvar for registrering og oppbevaring navnelister, samt at folk tilvises plasser og at nødvendig avstand og øvrige smittevernregler overholdes.

Bragernes menighetskontor
Alle ansatte er pålagt i størst mulig grad å ha hjemmekontor. Dette betyr at menighetskontoret i all hovedsak vil være stengt. Ansatte nås på epost og telefon. Trykk her for kontaktinformasjon. Du kan også ringe kirkekontoret i Drammen på tlf. 32 98 91 00, så vil de formidle kontakt.

Felles retningslinjer for det som holdes åpent: 

 • Edu syk eller har symptomer (også milde) på luftveisinfeksjoner, kan du ikke delta. Dette gjelder også tjenestegjørende/ansatte.
 • Er du i karantene (f.eks. fordi du for mindre enn 10 dager siden kom hjem fra et "rødt" land), kan du ikke delta. Dette gjelder også tjenestegjørende/ansatte.
 • Håndhilsing og klemming er forbudt 
 • Respekter anvisning om sitteplasser for å overholde avstandskravet 
 • Avstandskrav på minimum en meter (ved konserter, gravferder og arrangementer) eller to meter (ved gudstjenester, pga. salmesang)  mellom hver person for alle som ikke tilhører samme husstand. Alle må holde seg til de plassene de blir anvist.  
 • Krav til hygiene – benytt hånddesinfiserende middel som er satt fram 
 • Det stilles krav til navneregistrering ved ankomst – vi er forpliktet til å registrere alle for senere smittesporing dersom det kommer sykdomsutbrudd etter gudstjenesten/arrangementet.  Navnelisten benyttes ikke til noe dersom det ikke blir sykdomsutbrudd og listen makuleres forsvarlig etter 14 dager. Ved noen gudstjenester og de fleste konserter vil det være mulig å forhåndsregistrere navn og kontaktinformasjon. 
 • Ved lystenning må kun det lyset man selv ønsker å tenne berøres.  Lyset står klart i lysgloben. Dersom du nettopp har spritet hendene, må du vente med lystenning, siden håndspriten kan antennes. Hold avstand ved lystenning.
 • Benker og stoler har 24 timers karantene før de kan benyttes igjen. Skal de benyttes tidligere, blir de vasket med såpevann. Alle felles berøringspunkter vaskes av ansatte/frivillige etter hvert arrangement. 

 

Ta kontakt dersom noe er uklart eller om du har spørsmål!

Kontaktinformasjon for Bragernes menighet

Bragernes kirke ligger i
Cappelens gate 9
3016 Drammen
rett over Bragernes torg.

Kontoradresse:
Kirkegt. 7
3016 Drammen 

post.drammen@kirken.no
Telefon: 32 98 91 80 
Telefon- og besøkstid:
man-tor kl. 10.00-13.00

Felleskontor for Den norske kirke i Drammen:
Albums gate 8
3016 Drammen 
Telefon 32 98 91 00
Telefon- og besøkstid:
man-fre kl. 09.00-15.00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"