Publikumsinformasjon smittevern

Her finner du oppdatert informasjon om hvilke smittevernregler som gjelder for gudstjenester, konserter og andre arrangementer i Bragernes kirke og utleie av Bragernes menighetshus.

(Oppdatert 29. oktober 2020)

Vi er veldig glad for å fortsatt kunne ønske deg velkommen til gudstjenester, konserter og arrangementer i Bragernes kirke og utleie av Bragernes menighetshus. Det er imidlertid noen regler vi må overholde for at et skal være trygt for alle å delta og for å forhindre eventuell smittespredning. De er felles for alle kirker og gitt fra nasjonale myndigheter for gjennomføring av gudstjenester, slik at smittevernhensyn kan ivaretas. I tillegg gis det i perioder strengere anbefalinger og regler fra lokale myndigheter ved behov. Vi er forpliktet til å følge disse reglene. 

Felles for alle arrangementer: 

 • Edu syk eller har symptomer (også milde) på luftveisinfeksjoner, kan du ikke delta. Dette gjelder også tjenestegjørende/ansatte.
 • Er du i karantene (f.eks. fordi du for mindre enn 10 dager siden kom hjem fra et "rødt" land), kan du ikke delta. Dette gjelder også tjenestegjørende/ansatte.
 • Håndhilsing og klemming er forbudt 
 • Respekter anvisning om sitteplasser for å overholde avstandskravet 
 • Avstandskrav på minimum en meter eller ett sete mellom hver person for alle som ikke tilhører samme husstand. Ved fast nummerering av plasser vil det også være ett sete mellom personer fra samme husstand. Alle må holde seg til de plassene de blir anvist.  
 • Krav til hygiene – benytt hånddesinfiserende middel som er satt fram 
 • Det stilles krav til navneregistrering ved ankomst – vi er forpliktet til å registrere alle for senere smittesporing dersom det kommer sykdomsutbrudd etter gudstjenesten/arrangementet.  Navnelisten benyttes ikke til noe dersom det ikke blir sykdomsutbrudd og listen makuleres forsvarlig etter 10 dager. Ved noen gudstjenester og de fleste konserter vil det være mulig å forhåndsregistrere navn og kontaktinformasjon. 
 • Ved lystenning må kun det lyset man selv ønsker å tenne berøres.  Lyset står klart i lysgloben. Dersom du nettopp har spritet hendene, må du vente med lystenning, siden håndspriten kan antennes. Hold avstand ved lystenning.
 • Det er satt et krav til maksimumsantall på 200 personer i Bragernes kirke. Dersom vi blir flere enn dette antallet må vi dessverre stenge for flere deltakere. Tjenestegjørende kommer i tillegg til maksantallet på 200. Ved noen gudstjenester vil dette antallet være lavere.
 • Vi oppfordrer til at takkoffer og evt. andre gaver gis på Vippsnr. 123 978 eller kontonr. 2220.14.83690. Det er også mulig å gi kontanter i egne konvolutter (som ligger bak i kirken) og legges i en egen kurv/kasse. 
 • Benker og stoler har 24 timers karantene før de kan benyttes igjen. Skal de benyttes tidligere, blir de vasket med såpevann. Alle felles berøringspunkter vaskes av ansatte/frivillige etter hvert arrangement. 
 • Galleriene i Bragernes kirke er i utgangspunktet stengt, men åpnes ved behov (dvs. når det er fullt - 130 personer - i selve kirkerommet).
 • Når man ankommer kirken, finner man en ledig plass og beholder denne under hele gudstjenesten/konserten/arrangementet. Vi ber om at alle går til en plass med en gang de kommer inn i kirkerommet.

Spesielt for gudstjenester:

 • Tjenestegjørende har ekstra fokus på god håndhygiene og vasker hender før gudstjenesten begynner, samt vasker/spriter hender underveis i gudstjenesten.
 • Salmebøker som benyttes har 24 timers karantene før de kan benyttes igjen. 
 • Kalk og disk med brød og vin er dekket til under hele nattverdshandlingen.
 • Ved nattverdutdelingen bes et område i kirken komme frem av gangen for å unngå at for mange oppholder seg i midtgangen.
 • Ved nattverd sørg for å holde minimum 1 meter avstand til dem som ikke tilhører din husstand i køen fram til nattverdutdelere. Hold også god avstand til de som deler ut nattverden. 
 • Nattverden deles ut ved at den enkelte tar et lite beger på vei frem til utdelingen. Presten legger brødet/oblaten i kalken. Den enkelte tar selv opp denne og spiser den, før man får vin i kalken. Begeret settes så på et eget brett, før man går tilbake på plass.
 • Ved gudstjenestens avslutning vær tålmodig slik at det ikke danner seg kø ved utgangen.
 • Vi har i denne perioden ikke anledning til å ha kirkekaffe.

Spesielt for dåp:

 • Det reserveres to benker til hver dåpsfamilie. Vi minner om at det skal være 1 meter avstand mellom personer som ikke bor i samme husstand.
 • Kun foreldre og evt. søsken til den som døpes kommer frem til døpefonten. Faddere reiser seg ved sin plass i benkene under selve dåpshandlingen.
 • Det brukes nytt vann for hver som skal døpes.
 • Familien tørker selv av hodet til den som døpes, løfter dåpsbarn og tenner selv dåpslys.
 • Vi bruker nå vanligvis en døpefont stående i midtgangen, slik at det er bedre plass rundt døpefonten. 
 • Vi oppfordrer til å skifte på dåpsbarn hjemme. Vi har også stellebord i kirken, dersom det oppstår behov for dette. Vi ber da om at dere tar med eget håndkle/matte. Hvis stellebord benyttes, skal det kun oppholde seg én familie av gangen og aldri flere enn at avstandskravet på 1 meter kan opprettholdes. 
 • Ved fotografering etter gudstjenesten, skjer fotografering hvert dåpsfølge i tur og orden. De som ikke tilhører samme husstand må holde minst 1 meter avstand.
 • Utfylt navneregistreringsskjema sendes presten i forkant av dåpen. 

Spesielt for vielser:

 • Deltakere ved vielser ved alteret er brudepar og maksimalt to forlovere. Øvrige deltakere plasseres i hht. avstandskrav i kirkerommet.
 • Brudeparet leverer på forhånd navneliste over gjester i kirken til forrettende prest og sørger for at det sitter en person og krysser av for hvem som kommer i vielsen og evt. føyer til personer som ikke allerede står på listen. Ferdig utfylt liste leveres kirketjener/prest umiddelbart etter vielsen og oppbevares i 10 dager, før den makuleres. 
 • Salmebøker eller program legges ut på plasser som kan benyttes, slik at det sikres minimum 1 meter mellom hver person.
 • Utfylt navneregistreringsskjema sendes presten i forkant av veielsen.

Spesielt for gravferd:

 • Fra 15. juni 2020 er alle kirker og kapeller åpne for gravferd. I Bragernes kirke gjelder maksantallet på 188 personer. Begravelsesbyrået har ansvar for at maksantallet ikke overskrides.
 • Salmebøker eller program legges ut på plasser som kan benyttes, slik at det sikres minimum 1 meter mellom hver person.
 • Det er heller ikke ved gravferder tillatt med håndhilsing og klemming.

Spesielt for Åpen kirke:

 • Bragernes kirke vil være åpen ved bestemte tider (se egne oppslag ved kirken, på facebook og på hjemmesiden).
 • Det vil være et begrenset antall som slippes inn i kirken av gangen, slik at avstandskravene kan overholdes.
 • Det registreres ikke navn på hvem som går inn i Åpen kirke.
 • For å gi mulighet for flest mulig til å komme i åpen kirke, vil det være mulig for hver besøkende å være der i inntil 30 minutter.
 • Deler av kirkerommet vil være avstengt.

Spesielt for konserter:

 • Ved inngangen og ved billettkjøp på nett vil det være navneregistrering. Navnelisten oppbevares i 10 dager, før den makuleres.
 • Egne avstandskrav gjelder utøvere på konserter.
 • Det benyttes enten nummererte plasser eller program legges ut på plasser som kan benyttes, slik at det sikres minimum 1 meter eller ett sete mellom hver person.
 • Konsertarrangøren er ansvarlig arrangør og skal ha en smittevernansvarlig for den aktuelle konserten. En ansatt fra kirken har også ansvar for å følge med på at smittevernreglene for publikum overholdes.

Utleie av Bragernes menighethus:

 • Det skal være en ansvarlig arrangør for arrangementet (vanligvis leietaker). Dette registreres ved inngåelse av leiekontrakt. Vedkommende er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes.
 • Alle deltagere/gjester på arrangementet må registreres med navn og mobilnummer. Navnelistene må oppbevares 10 dager etter arrangementet (og skal så makuleres).
 • Hvis noen skulle bli syke, må Bragernes menighet få beskjed snarest.
 • Det ikke er tillatt å oppholde seg i lokalene/delta i arrangementet, dersom man har symptomer (selv milde) eller er syk.
 • Det er heller ikke tillat dersom man for mindre enn 10 dager siden kom hjem fra et land som var «rødt» på hjemreisetidspunktet. Alle må bruke antibac før man går inn i lokalene
 • Passe på at folk holder minst 1 meters avstand
 • Fellesområder (inngangspartiet/foajeen) kan ikke benyttes til opphold eller servering.
 • Ved servering av mat og drikke må smitterisikoen holdes lavest mulig (= Null risiko for smitte)
 • Vaske med såpevann over alle bordflater og stoler etter bruk - og gjerne før bruk også.
 • Vaske med såpevann alle berøringspunkter (håndtak på kjøkken og på dører i lokalene og hoveddøren)
 • Alt dekketøy (unntatt bestikk) vaskes i oppvaskmaskinen 1 gang. Bestikk må kjøres 2 ganger.
 • Maksantall for Storsalen er 80 personer
 • Hvis Mellomsalen benyttes sammen med Storsalen er maksantallet 100 personer
 • Peisestua maksantall 25 personer
 • Antallsbegrensningene som settes av nasjonale og lokale myndigheter overstyrer antallet det er plass til i det enkelte rom. Leietaker plikter å holde seg orientert om dette.
 • Ved inngåelse av leiekontrakt må leietaker underskrive på at disse punktene er lest og godtatt og at leietaker forplikter seg på å overholde disse.
 • Se forøvrig Drammen kommunes side om "Koronaråd for feiringer og arrangementer"

Ta kontakt dersom noe er uklart eller om du har spørsmål!

Kontaktinformasjon for Bragernes menighet

Bragernes kirke ligger i
Cappelens gate 9
3016 Drammen
rett over Bragernes torg.

Kontoradresse:
Kirkegt. 7
3016 Drammen 

post.drammen@kirken.no
Telefon: 32 98 91 80 
Telefon- og besøkstid:
man-tor kl. 10.00-13.00

Felleskontor for Den norske kirke i Drammen:
Albums gate 8
3016 Drammen 
Telefon 32 98 91 00
Telefon- og besøkstid:
man-fre kl. 09.00-15.00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"