Publikumsinformasjon smittevern

Her finner du oppdatert informasjon om hvilke smittevernregler som gjelder for gudstjenester, konserter og andre arrangementer i Bragernes kirke og utleie av Bragernes menighetshus.

(Oppdatert 28. august 2020)

Vi er veldig glad for å kunne ønske deg velkommen til gudstjenester, konserter og arrangementer i Bragernes kirke og utleie av Bragernes menighetshus. Det er imidlertid noen regler vi må overholde for at et skal være trygt for alle å delta og for å forhindre eventuell smittespredning. De er felles for alle kirker og gitt fra nasjonale myndigheter for gjennomføring av gudstjenester, slik at smittevernhensyn kan ivaretas.  Vi er forpliktet til å følge disse reglene. 

Felles for alle arrangementer: 

 • Edu syk eller har symptomer på luftveisinfeksjoner, kan du ikke delta. Dette gjelder også tjenestegjørende/ansatte.
 • Er du i karantene (f.eks. fordi du for mindre enn 10 dager siden kom hjem fra et "rødt" land), kan du ikke delta. Dette gjelder også tjenestegjørende/ansatte.
 • Håndhilsing og klemming er forbudt 
 • Respekter anvisning om sitteplasser for å overholde avstandskravet 
 • Avstandskrav på minimum en meter for alle som ikke tilhører samme husstand  
 • Krav til hygiene – benytt hånddesinfiserende middel som er satt fram 
 • Det stilles krav til navneregistrering ved ankomst – vi er forpliktet til å registrere alle for senere smittesporing dersom det kommer sykdomsutbrudd etter gudstjenesten/arrangementet.  Navnelisten benyttes ikke til noe dersom det ikke blir sykdomsutbrudd og listen makuleres forsvarlig etter 10 dager 
 • Ved lystenning må kun det lyset man selv ønsker å tenne berøres.  Lyset står klart i lysgloben. 
 • Det er satt et krav til maksimumsantall på 188 personer i Bragernes kirke. Dersom vi blir flere enn dette antallet må vi dessverre stenge for flere deltakere. Tjenestegjørende kommer i tillegg til maksantallet på 188.
 • Vi oppfordrer til at takkoffer og evt. andre gaver gis på Vippsnr. 123 978 eller kontonr. 2220.14.83690. Det er også mulig å gi kontanter i egne konvolutter (som ligger bak i kirken) og legges i en egen kurv/kasse. 
 • Benker og stoler har 24 timers karantene før de kan benyttes igjen. Skal de benyttes tidligere, blir de vasket med såpevann. Alle felles berøringspunkter vaskes av ansatte/frivillige etter hvert arrangement. 
 • Galleriene i Bragernes kirke er i utgangspunktet stengt, men åpnes ved behov (dvs. når det er fullt - 130 personer - i selve kirkerommet).
 • Alle benker har 24 timers karantene før de benyttes igjen. Skal benkene benyttes tidligere, blir de vasket over med såpevann.
 • Alle felles berøringspunkter vaskes jevnlig.

Spesielt for gudstjenester:

 • Tjenestegjørende har ekstra fokus på god håndhygiene og vasker hender før gudstjenesten begynner, samt vasker/spriter hender underveis i gudstjenesten.
 • Salmebøker som benyttes har 24 timers karantene før de kan benyttes igjen. 
 • Kalk og disk med brød og vin er dekket til under hele nattverdshandlingen.
 • Ved nattverd sørg for å holde minimum 1 meter avstand til dem som ikke tilhører din husstand i køen fram til nattverdutdelere 
 • Nattverden deles ut ved at den enkelte tar et lite beger på vei frem til utdelingen. Presten legger brødet/oblaten i kalken. Den enkelte tar selv opp denne og spiser den, før man får vin i kalken. Begeret settes så på et eget brett, før man går tilbake på plass.
 • Ved gudstjenestens avslutning vær tålmodig slik at det ikke danner seg kø ved utgangen 

Spesielt for dåp:

 • Det reserveres to benker til hver dåpsfamilie. Vi minner om at det skal være 1 meter avstand mellom personer som ikke bor i samme husstand.
 • Ved dåp brukes nytt dåpsvann for hver som døpes.
 • Familien tørker selv av hodet til den som døpes, løfter dåpsbarn og tenner selv dåpslys.
 • Vi bruker nå vanligvis en døpefont stående i midtgangen, slik at det er bedre plass rundt døpefonten. Deltakere rundt døpefonten begrenses til den som skal døpes, foreldre og søsken, samt  faddere. Dette forutsetter at avstandsregelen på 1 meter kan overholdes.
 • Vi oppfordrer til å skifte på dåpsbarn hjemme. Vi har også stellebord i kirken, dersom det oppstår behov for dette. Vi ber da om at dere tar med eget håndkle/matte. Hvis stellebord benyttes, skal det kun oppholde seg én familie av gangen og aldri flere enn at avstandskravet på 1 meter kan opprettholdes. 

Spesielt for vielser:

 • Deltakere ved vielser ved alteret er brudepar og maksimalt to forlovere. Øvrige deltakere plasseres i hht. avstandskrav i kirkerommet.
 • Brudeparet leverer på forhånd navneliste over gjester i kirken til forrettende prest og sørger for at det sitter en person og krysser av for hvem som kommer i vielsen og evt. føyer til personer som ikke allerede står på listen. Ferdig utfylt liste leveres kirketjener/prest umiddelbart etter vielsen og oppbevares i 10 dager, før den makuleres. 
 • Salmebøker eller program legges ut på plasser som kan benyttes, slik at det sikres minimum 1 meter mellom hver person.

Spesielt for gravferd:

 • Fra 15. juni 2020 er alle kirker og kapeller åpne for gravferd. I Bragernes kirke gjelder maksantallet på 188 personer. Begravelsesbyrået har ansvar for at maksantallet ikke overskrides.
 • Salmebøker eller program legges ut på plasser som kan benyttes, slik at det sikres minimum 1 meter mellom hver person.
 • Det er heller ikke ved gravferder tillatt med håndhilsing og klemming.

Spesielt for Åpen kirke:

 • Bragernes kirke vil være åpen ved bestemte tider (se egne oppslag ved kirken, på facebook og på hjemmesiden).
 • Det vil være et begrenset antall som slippes inn i kirken av gangen, slik at avstandskravene kan overholdes.
 • Det registreres ikke navn på hvem som går inn i Åpen kirke.
 • For å gi mulighet for flest mulig til å komme i åpen kirke, vil det være mulig for hver besøkende å være der i inntil 30 minutter.
 • Deler av kirkerommet vil være avstengt.

Spesielt for konserter:

 • Ved inngangen vil det være navneregistrering. Navnelisten oppbevares i 10 dager, før den makuleres.
 • Avstandskravene gjelder ikke utøvere på konserter.
 • Salmebøker eller program legges ut på plasser som kan benyttes, slik at det sikres minimum 1 meter mellom hver person.

Utleie av Bragernes menighethus:

 • Det skal være en ansvarlig arrangør for arrangementet (vanligvis leietaker). Dette registreres ved inngåelse av leiekontrakt. Vedkommende er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes.
 • Alle deltagere/gjester på arrangementet må registreres med navn og mobilnummer. Navnelistene må oppbevares 10 dager etter arrangementet (og skal så makuleres).
 • Hvis noen skulle bli syke, må Bragernes menighet få beskjed snarest.
 • Det ikke er tillatt å oppholde seg i lokalene/delta i arrangementet, dersom man har symptomer (selv milde) eller er syk.
 • Det er heller ikke tillat dersom man for mindre enn 10 dager siden kom hjem fra et land som var «rødt» på hjemreisetidspunktet. Alle må bruke antibac før man går inn i lokalene
 • Passe på at folk holder minst 1 meters avstand
 • Fellesområder (inngangspartiet/foajeen) kan ikke benyttes til opphold eller servering.
 • Ved servering av mat og drikke må smitterisikoen holdes lavest mulig (= Null risiko for smitte)
 • Vaske med såpevann over alle bordflater og stoler etter bruk - og gjerne før bruk også.
 • Vaske med såpevann alle berøringspunkter (håndtak på kjøkken og på dører i lokalene og hoveddøren)
 • Alt dekketøy (unntatt bestikk) vaskes i oppvaskmaskinen 1 gang. Bestikk må kjøres 2 ganger.
 • Maksantall for Storsalen er 80 personer
 • Hvis Mellomsalen benyttes sammen med Storsalen er maksantallet 100 personer
 • Peisestua maksantall 25 personer
 • Ved inngåelse av leiekontrakt må leietaker underskrive på at disse punktene er lest og godtatt og at leietaker forplikter seg på å overholde disse.
 • Se forøvrig Drammen kommunes side om "Koronaråd for feiringer og arrangementer"

Ta kontakt dersom noe er uklart eller om du har spørsmål!

Kontaktinformasjon for Bragernes menighet

Bragernes kirke ligger i
Cappelens gate 9
3016 Drammen
rett over Bragernes torg.

Kontoradresse:
Kirkegt. 7
3016 Drammen 

post.drammen@kirken.no
Telefon: 32 98 91 80 
Telefon- og besøkstid:
man-tor kl. 10.00-13.00

Felleskontor for Den norske kirke i Drammen:
Albums gate 8
3016 Drammen 
Telefon 32 98 91 00
Telefon- og besøkstid:
man-fre kl. 09.00-15.00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"