Ønsker du å gi en gave til menigheten? Du kan gi en gave som går generelt til driften av menighetens arbeid, eller du kan gi en gave som går direkte til integreringsarbeidet, musikkvirksomhet eller barne- og ungdomsarbeidet. Menigheten er helt avhengig av frivillige gaver. Det er mange måter å støtte menighetens arbeid på. Mange sender større eller mindre enkeltgaver inn på menighetens konto og det er ofring (Vipps) i hver gudstjeneste. Den viktigste inntektskilden vi har er at mange bidrar ved fast givertjeneste. Med medlemmer og støttespillere i raus og fast givertjeneste, sikres god og stabil økonomi for menigheten. De totale inntektene blir forutsigbare og det er mulig å budsjettere mer presist.