Dialoggudstjeneste Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.3.2021 - kl.19.00

Til:7.3.2021 - kl.20.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:Fjell kirke og Kirkelig Dialogsenter

Velkommen til årets andre dialoggudstjeneste i Fjell kirke. Disse gudstjenestene har en enklere form, og er uten nattverdfeiring. En viktig del av gudstjenesten handler om en god samtale mellom dialogprest Ivar Flaten og en invitert gjest. Denne gangen er det Arzanne De Vittre. Musiker er Jon Martin Høie, og ellers deltar sokneprest Christoffer Tjelle og diakon Signe Myklebust m.fl. Det er nå plass til opptil 60 deltakere på gudstjenestene i Fjell kirke, så ta gjerne kveldsturen hit. Vi tror det er plass til alle som vil, men vil du være helt sikker kan du reservere plass her. da sparer du også både deg og oss for litt registreringsarbeid når du kommer. Offerformål: Kirkelig dialogsenter Drammen. Gudstjenesten vil også bli sendt direkte på nettet. Se lenge her og på facebooksiden vår.

Klikk her for påmelding