Dialoggudstjeneste Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.9.2021 - kl.19.00

Til:5.9.2021 - kl.20.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 15.s.i tr.tiden
Liturg: Ivar Flaten
Prekentekst: Luk 10,38-42
Offerformål: Kirkelig dialogsenter Drammen