Kveldsgudstjeneste Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.19.00

Til:10.11.2019 - kl.20.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:Fjell menighet

Dag i kirkeåret: 22. søndag i treenighetstiden
Liturg: Christoffer Tjelle
Organist: G. Trintsoukova
Prekentekst: Luk 10,25-37
Offerformål: Blå Kors Norge
Nattverd