Felles sommergudstjeneste Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.7.2021 - kl.11.00

Til:18.7.2021 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8.s.i tr.tiden
Liturg: Ivar Flaten
Organist: Svein Anders Aasen
Prekentekst: 2 Kor 8,9-15
Offerformål: Det Teologiske Menighetsfakultet
Nattverd