Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.8.2020 - kl.11.00

Til:23.8.2020 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:Fjell menighet

Dag i kirkeåret: 12.s.i tr.tiden
Liturg: Christoffer Tjelle
Organist: P. R. Ekeland
Prekentekst: Matt 6,24-34
Offerformål: Fjell menighet - Diakoni
Nattverd