Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.7.2020 - kl.11.00

Til:26.7.2020 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:Fjell menighet - i samarbeid med Tangen og Strømsø menigheter

Dette er sommerens andre fellesgudstjeneste i Fjell kirke. Dagen er 8. søndag i Treenighetstiden. Det blir spesielt fint å få møte den nye prostipresten Berit Basmo Kvidaland som er dagens prest. Kantor i Tangen Groa Hreinsdottir er med ved orgelet. Prekentekst i Matteus 6, 19-24. Nattverd. Kollekt til Norges KFUK-KFUM.  Ellers deltar Egil og Brrit Fladmark som frivillige. Det blir også dåp av en flott liten 7 måneder gammel jente, som har flyttet til nabolaget med familien sin. Det er fortsatt smitterestriksjoner, så alle må notere navn og telefonnummer når de kommer (listen blir oppbevart i 10 dager). Fjell kirke er stor om vi åpner dørene mellom rommene, så det skulle være nok plass til alle!