Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2020 - kl.11.00

Til:24.5.2020 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: søndag før pinse
Liturg: I. Flaten
Organist: G. Trintsoukova
Prekentekst: Joh 15,26-27
Offerformål: Fjell menighet - Kirkemusikk
Nattverd