AVLYST: Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.4.2020 - kl.11.00

Til:5.4.2020 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: I. Flaten
Organist: G. Trintsoukova
Prekentekst: Joh 12,12-24
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Merknader: Det vil bli lagt ut en digital kort gudstjeneste på søndag morgen på Fjell kirkes facebookside. Ellers anbefaler vi kirken.no som et sted for oversikt over kirkens digitale tilbud.
Nattverd