Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.3.2020 - kl.11.00

Til:8.3.2020 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: Christoffer Tjelle
Organist: R. Reknes
Prekentekst: Matt 15,21-28
Offerformål: Mar Musa klosteret i Syria
Nattverd
Dåp