Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.2.2020 - kl.11.00

Til:23.2.2020 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Sønd. før faste
Liturg: Ivar Flaten
Organist: G. Trintsoukova
Prekentekst: Joh 17,20-26
Nattverd
Dåp