Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.forkl.dag
Liturg: Christoffer Tjelle
Organist: Victor Ryakhin
Prekentekst: Matt 17,1-9
Nattverd
Dåp