Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i påsketiden
Liturg: I. Flaten
Prekentekst: Matt 7,7-12
Offerformål: Norges KFUK-KFUM
Nattverd
Dåp