Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2021 - kl.11.00

Til:18.4.2021 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:Fjell menighet

Dag i kirkeåret: 3.s.i påsketiden
Liturg: Kjell Ivar Berger
Prekentekst: Joh 10,1-10
Offerformål: Fjell menighet - Jubilantfest
Nattverd
Dåp