Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Christoffer Tjelle
Organist: G. Trintsoukova
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Fjell menighet - Kirkemusikk
Nattverd