Klimagudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2021 - kl.11.00

Til:17.1.2021 - kl.12.15

Sted:Fjell kirke

Arrangør:Fjell kirke <sokneprest@fjellkirke.no>

Under Coronanedstengingen sender Fjell menighet i Drammen gudstjenester på nettet. på 3. søndag i Åpenbaringstiden markerer vi Klimafestivalen med Klimagudstjeneste.

Liturgien baserer seg på vår høymesseordning og vi feirer også gudstjenesten med nattverd. Medvirkende på søndag 17. januar er dialogprest Ivar Flaten, kantor Galina Trintsoukova, sokneprest Christoffer Tjelle og diakon Signe Myklebust. Ahmet Dogan og Runar Reknes er ansvarlige for teknikk, bilde og lyd.

Søndagens kollekt går til Strømmestiftelsens Klimaprosjekt i Vietnam. Gi din gave på VIPPS til 647886