Konfirmasjonsgudstjeneste Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:12.9.2021 - kl.11.00

Til:12.9.2021 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 16.s.i tr.tiden
Liturg: C. Tjelle
Organist: G. Trintsoukova
Prekentekst: Matt 5,10-12
Offerformål: Fjell menighet - Diakoni
Nattverd
Dåp