Kveldsmesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.3.2020 - kl.19.00

Til:1.3.2020 - kl.20.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1.s. i faste
Organist: Per Roar Ekeland
Prekentekst: Matt 4,1-11
Nattverd