Konfirmasjon i Fjell 2021

Konfirmasjonstiden i Fjell og starter i januar og avsluttes med konfirmasjon i september året etter. Konfirmanter i Fjell menighet følger undervisning i nabomenigheten Tangen. Selve konfirmasjonsdagen og ministranttjeneste gjøres lokalt i Fjell. Har du spørsmål, eller ønsker å melde på din konfirmant?

Du er velkommen til konfirmasjonskurs i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig!                                   Hva kan du tenke deg å få ut av Konfirmasjonstiden? Vi i kirken ønsker at dere opplever gode ting sammen, tester ut meninger, drar på tur og hjelper til på gudstjenester. Vi håper at hver av dere opplever seg elsket av Gud fordi du har uendelig stor verdi.

Vi deler vår fasinasjon for Jesus som Gud og menneske og for Bibelen som verdenslitteratur og veiviser til tro, men også som veiviser til kamp for rettferdighet og for respekt for naturen.                                              På kurset praktiserer vi troen i ansvar og omsorg, i aktiviteter, bønn og kritisk bevisstgjøring. Konfirmasjonskurset leder frem til konfirmasjonsdagen. Den dagen er du i sentrum for dem som er glade i deg - og den dagen blir du bedt for med håndspåleggelse. Du er i sentrum av Guds løfte om at Gud aldri blir trøtt av deg. Du er elsket av Gud som du er, i dine gode og dårlige dager.

Sitat

Referanse

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer