Gudstjeneste med nattverd Konnerud kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.00

Sted:Konnerud kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23.s.i tr.tiden
Liturg: M. Schmidt Johansen
Organist: V. Riakhine
Prekentekst: Matt 24,35-44
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp