Gudstjeneste med nattverd Konnerud kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.3.2020 - kl.17.00

Til:8.3.2020 - kl.18.00

Sted:Konnerud kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: M. Schmidt Johansen, B. Schmidt, N. Fergestad
Organist: T. Martens
Prekentekst: Matt 15,21-28
Offerformål: Diakoniarbeid i menigheten
Nattverd