AVLYST pga Covid-19. Høymesse Konnerud kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Konnerud kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste s. i k.året
Liturg: Trond Sandhaug
Organist: Victor Ryakhin
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt
Nattverd
Dåp