Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.13.00

Sted:Konnerud gamle kirke

Arrangør:

Gudstjeneste v. prest Marie Myhrvold. Dåp. Nattverd. Offer til egen menighet