Høytidsgudstjeneste Mjøndalen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2021 - kl.08.45

Til:17.5.2021 - kl.09.30

Sted:Mjøndalen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Arnstein Hardang
Organist: Jostein Dalebø
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Det Norske Bibelselskap