Digital gudstjeneste Nedre Eiker kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.4.2021 - kl.11.00

Til:25.4.2021 - kl.12.00

Sted:Nedre Eiker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i påsketiden
Liturg: Einar Salvesen
Organist: Runar Reknes
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Kirkens bymisjon
Merknader: På søndag klokka 11. feirer vi gudstjeneste i Nedre Eiker, men kun som strømmet gudstjeneste da kirkene fremdeles er stengt.

Gudstjenesten strømmes direkte via vår
- facebookside
- youtubekanal
- hjemmeside

Vi feirer fremdeles påske og er kommet til 4. søndag i påsketiden.

Bibeltekster:

Jes 43,16-21: Se, jeg skaper noe nytt

Joh 13,30-35: Et nytt bud: Elsk hverandre

Vikarprest Einar Salvesen leder gudstjenesten sammen med vår diakon Gudrun Klingsheim og kantor Runar Reknes.

Dagens offer går til Kirkens bymisjon.
Gaven gis via menighetens VIPPS-nr: 79522

Vi starter strømmingen ca kl 1055.