Digital gudstjeneste Nedre Eiker kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2021 - kl.11.00

Til:24.1.2021 - kl.12.00

Sted:Nedre Eiker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Elling Erichsen
Organist: Stephen Sirris
Prekentekst: Joh 9,1-7.35b-38
Merknader: Vi sender direkte en enkel gudstjeneste fra Nedre Eiker kirke. På grunn av koronarestriksjoner kan den ikke være åpen for publikum.

På grunn av rettigheter vil ikke sendingen heller ikke bli liggende annet enn en liten stund etter gudstjenesten.

Vipps til Nedre Eiker menighet er: 79 522.

Salmer (fra Norsk salmebok)
104 - I et skur i Betlehem
678 - Vi rekker våre hender frem
854 - No stig vår song

Mer om gudstjenesten:
Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Elling Erichsen
Organist: Stephen Sirris
Prekentekst: Joh 9,1-7.35b-38

Sendingen vil du finne på vår
- youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCNKYgoDjHiKACRuqQDtLrvg
- facebookside: https://www.facebook.com/nedreeikermenighet
- hjemmeside: http://nedreeikerkirken.no