Gudstjeneste Nedre Eiker kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.7.2020 - kl.11.00

Til:19.7.2020 - kl.12.00

Sted:Nedre Eiker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7.s.i tr.tiden
Liturg: Marie Myrvold
Prekentekst: Luk 15,1-10
Offerformål: Menighetsarbeid