Gudstjeneste Nedre Eiker kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.4.2020 - kl.18.00

Til:9.4.2020 - kl.19.00

Sted:Nedre Eiker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Jan Erik Askjer
Prekentekst: Matt 26,17-30
Offerformål: Menighetsarbeid