Gudstjeneste Nedre Eiker kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2021 - kl.09.00

Til:17.5.2021 - kl.09.30

Sted:Nedre Eiker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Solveig Aass Kristiansen
Organist: Runar Reknes
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Tirsdagsklubben