Gudstjeneste med dåp Nedre Eiker kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.5.2021 - kl.11.00

Til:13.5.2021 - kl.12.00

Sted:Nedre Eiker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi himmelfartsdag
Liturg: Elling Erichsen
Organist: Stephen Sirris
Prekentekst: Luk 24,46-53
Offerformål: Menighetsarbeid
Dåp