Forenklet gudstjeneste uten nattverd Skoger kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2021 - kl.08.15

Til:17.5.2021 - kl.08.40

Sted:Skoger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Trond Sandhaug
Organist: Anders Moe
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Skoger og Vestbygda skolekorps