Gudstjeneste med nattverd Skoger kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.5.2021 - kl.11.00

Til:23.5.2021 - kl.12.00

Sted:Skoger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Trond Sandhaug
Organist: Anders Moe
Prekentekst: Joh 14,15-21
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd
Dåp