Gudstjeneste med nattverd Skoger kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.4.2021 - kl.18.00

Til:25.4.2021 - kl.19.00

Sted:Skoger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Trond Sandhaug
Organist: Anders Moe
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Kirkens Bymisjon
Nattverd
Dåp