Gudstjeneste med nattverd Skoger kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:Skoger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22.s.i tr.tiden
Liturg: M. Schmidt Johansen
Organist: Irina Mitrovic
Prekentekst: Luk 10,25-37
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Vi feirer Skoger kirkes Gullkonfirmanter.
Nattverd
Dåp