Bykirken Strømsø

En åpen og raus møteplass i det hellige rommet

Bykirken Strømsø er et samarbeidsprosjekt mellom Strømsø menighet, Drammen kirkelige fellesråd, Tunsberg bispedømme og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen og Kongsberg. Bykirken holder Åpen kirke hver tirsdag og onsdag kl. 12.00-16.00, der Bykirkens diakon Tonie Steffensen og frivillige holder kirken og kaffen varm for byens befolkning.

Du kan komme inn og tenne lys, bare nyte stilheten eller få en samtale med et medmenneske. Bykirken er åpen for alle og tilbyr også gratis kulturopplevelser og er et forum for dialog om livet og samfunnet. Prosjektet er basert på Kirkens Bymisjon verdigrunnlag: Bykirken er en kirke som avdekker, lindrer og forandrer, en åpen møteplass. Mennesker i byen erfarer rettferdighet, respekt og omsorg, samtidig som kirken kan bety mer for flere.