Ulike gudstjenester

Ikke som alle andre!

I Strømsø kirke er det gudstjeneste annenhver uke og alle høytids- og festdager. Hver siste søndag i måneden feirer vi Strømsømesse, en enkel gudstjeneste med lystenning, en forståelig preken, nattverd, bønnevandring og moderne musikk. Det er kirkekaffe før gudstjenesten, noen ganger også et enkelt måltid.

En forsangergruppe er med å gi gudstjenesten form og innhold. Andre søndagen i måneden er det enten høymesse eller trosopplæringsgudstjeneste som er for store små, tilrettelagt for den aldersgruppa som er spesielt invitert. Strømsø brukes også til større økumeniske gudstjenester og jubileer. Speidergudstjenesten på 17.mai og Konfirmasjonene i september er høydepunkter i kirkas år.