Friluftsgudstjeneste Kirkeparken

Praktisk informasjon

Fra:13.5.2021 - kl.12.00

Til:13.5.2021 - kl.13.00

Sted:Kirkeparken

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi himmelfartsdag
Liturg: Audhild Kaarstad
Organist: Synnøve Solberg
Prekentekst: Luk 24,46-53