Åpen kirke. Nattverd. Musikk Tangen kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.13.00

Sted:Tangen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i påsketiden
Liturg: Ola Bakken
Organist: G. Hreinsdottir
Prekentekst: Matt 7,7-12
Nattverd