Høymesse Strømsø kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.11.00

Til:31.5.2020 - kl.12.00

Sted:Strømsø kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: K. Faber
Prekentekst: Joh 20,19-23
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp