Gudstjeneste med nattverd Tangen kapell

Praktisk informasjon

Fra:13.5.2021 - kl.11.00

Til:13.5.2021 - kl.12.00

Sted:Tangen kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.himmelf.dag
Liturg: Marit Skaar Skogesal
Organist: G. Hreinsdottir
Prekentekst: Luk 24,46-53
Nattverd