Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.6.2021 - kl.11.00

Til:20.6.2021 - kl.12.00

Sted:Tangen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden
Liturg: Marit Skaar Skogesal
Organist: Gròa Hreinsdòttir
Prekentekst: Matt 16,24-27
Offerformål: Tangen menighetsblad
Merknader: Sommersang-gudstjeneste. Dåp og Nattverd. Gruppe fra Gospelsøstre.
Nattverd
Dåp