AVLYST: Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.3.2020 - kl.11.00

Til:29.3.2020 - kl.12.00

Sted:Tangen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s. i faste
Liturg: David Gjerp
Organist: R. Reknes
Prekentekst: Joh 11,45-53
Offerformål: Tangen Arbeidskirke
Merknader: Gudstjeneste
Nattverd
Dåp