Sanggudstjeneste Tangen kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.19.00

Til:10.11.2019 - kl.20.00

Sted:Tangen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22.s.i tr.tiden
Liturg: M. Skaar Skogesal
Organist: G. Hreinsdottir
Prekentekst: Luk 10,25-37
Offerformål: Tangen menighetsråd
Merknader: Sanggudstjeneste. Eikerkoret, damekor fra Vestfossen medvirker.
Nattverd