Gudstjeneste Tangen menighet i Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.7.2021 - kl.11.00

Til:4.7.2021 - kl.12.00

Sted:Tangen menighet i Fjell kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i tr.tiden
Prekentekst: Matt 16,13-20