Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:5.7.2020 - kl.11.00

Til:5.7.2020 - kl.12.00

Sted:Drøbak kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjenestefellesskap.

Salmeseddel
Inngangssalme 570 Dype, stille, sterke, milde

Mellom lesningene 298 Se universets Herre

Etter preken 569 Guds ord det er vår arvegods

Før og under Nattverd 104. Guds dyrebare ord.(I et skur ved Betlehem)

Sluttsalme 371 Om alle mine lemmer